Idees

taller_tallerreciclaje_portalciudadano_1122x1018_val_webs_fobesafovasa

En aquesta secció proposem una sèrie d’idees per a donar-li vida als teus residus. Amb un poc d’imaginació podràs crear objectes realment sorprenents i al mateix temps col·laborar en la conservació del medi ambient.

cart_tallerreciclaje_portalciudadano_250x250_val_webs_fobesafovasa

El paper està composat de matèria orgànica i per això hem d’aprendre a valorar-lo per a disminuir en la mesura del possible la mort d’un ser viu com és l’arbre. Les pròximes generacions patiran de forma irremeiable l’efecte de la tala massiva d’arbres que tant està afectant al canvi climàtic. Hem de ser conscients i reciclar el paper i el cartó per a evitar que l’abundància de hui siga l’escassetat de demà.

Si reciclem, reutilitzem o reduïm el consum de plàstic, contribuïm a la preservació de matèries primeres de la natura com el petroli o la fusta. D’aquesta manera prolonguem la seua vida útil i reduïm el seu impacte sobre el medi ambient, a més de reduir el consum d’energia, el consum de l’aigua i quantitat de fem inútil que acaba als contenidors.

plostic_tallerreciclaje_portalciudadano_250x250_val_webs_fobesafovasa
brics_tallerreciclaje_portalciudadano_250x250_val_webs_fobesafovasa

Els bricks estan fabricats a partir de tres materials diferents: cartó, plàstic i alumini, pel que el seu reciclatge es un poc més costós que el d’altres envasos ja que cal emprar molta més energia i aigua en la separació dels seus components.

Sabies que reciclant una botella de vidre es pondria encendre una bombeta de 100 watios durant 4 hores? Aquest es un dels motius per els que és tan important reciclar el vidre i separar les botelles i els pots usats, dipositant-los dins del seu contenidor corresponent per a reduir el consum d’energia, estalviant en matèries primeres i disminuir la contaminació de l’aire.

vidre_cart_tallerreciclaje_portalciudadano_250x250_val_webs_fobesafovasa
llaunes_tallerreciclaje_portalciudadano_250x250_val_webs_fobesafovasa

La majoria de llaunes estan composades d’alumini, un material que tarda fins 500 anys en descompondre’s. Per això, quan la llauna és al lloc adequat, no solament evitem el seu emmagatzematge incontrolat als contenidors sinó que contribuïm a que el procés de reciclatge siga molt més ràpid, econòmic i respectuós amb el medi ambient ja que l’alumini és un material reutilitzable al 100%.

    Relación con la empresa: